Marketing Automation Q&A

Hva er Marketing Automation?

Forrester Research har forsøkt å definere begrepet mer generelt og snakker om “Lead to Revenue Management”. Forester understreker at denne type systemer er laget for å knytte sammen aktiviteter relatert til markedsføring og aktiviteter relatert til salg. Evnen til å identifisere hvilke markedsføringsaktiviteter som har sikret kontrakter, det være seg messer, egne seminarer, søk, sosiale medier er en viktig driver for å implementere denne type systemer. Like viktig er også evnen til å identifisere faktiske leads (med navn og kontaktinformasjon) fra markedsføring og jobbe videre med disse leadsene, enten automatisk, eller gjennom en salgsorganisasjon.

marketing-automation

Hvordan identifiseres leads?

For mange er det å få identifisert leads med navn og kontaktinformasjon den viktigste motivasjonen for å begynne med marketing automation. I en B2B-bedrift er man oftest i kontakt med mange potensiell kunder i løpet av et år. De identifiseres i systemet når de klikker på lenker i e-poster, melder seg på seminarer, fyller ut kontakskjemaer og lignende. Når en person først er identifisert i systemet vil all aktivitet på nettsiden knyttet til denne personen bli identifisert, det betyr at man får se historikken på nettstedet, som avdekker interesse, og man får se om personen er innen senere en gang når behovet skulle oppstå igjen. Dermed kan man ta opp kontakten på rett tid og med rett informasjon.

Er det vanskelig å komme i gang?

Det tar bare en time eller to å starte å samle data. En full implementering med aktiviter antas å ha et totalt tidsforløp på ca ti uker. Da skal man ha fått opp noe som kan driftes videre, og som skal kunne fortsette å generere leads. Stort sett vil man da kun trenge hjelp ved større endringer, eller implementering av nye markedskanaler.

Hvilke kanaler er viktige?

Det er fristende å si at alle kanaler til trafikk til nettsiden er viktige. Men erfaringsmessig er det noe som skiller seg ut. Søk er svært viktig, da man får inn besøkende som ofte har en sterk motivasjon for mer informasjon. De vil typisk være villige til å legge igjen kontaktinformasjon for å få mer informasjon, og da har man identifisert den besøkende. E-post blir en svært viktig kanal i marketing automasion siden man her jo vet hvem man sender e-post til, og ved å tagge lenker i såvel nyhetsbrev som vanlig e-post kommunikasjon så kan amn relativt fort identifisere de fleste av dem man allerede har kontakt med. Forøvrig har Marketing Automation en viktig effelt på markedsføringen: Alle kanaler blir mer verdt! Dette skjer når man faktisk kan se mer direkte at markedsføringen generer salg.

Vil Du Vite Mer Om Marketing Automation?